Årsmötet

Den 12 februari höll föreningen årsmöte på Lindgården. Årsmötet var mycket välbesökt med ungefär 80 deltagare.
Mötet inleddes med parentation över medlemmar, som avlidit under 2018.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna under ord-förandeskap av f.d. ordförande Rolf Johnson, biträdd av Elisabeth Lindberg som sekreterare, likaledes f.d. ordförande.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Hela styrelsen omvaldes och utgörs nu av:

Göran Viklander, ordförande
Lilian Mattsson, vice ordförande
Mari-Ann Josefsson, sekreterare
Anne-Marie Hellqvist, kassör,
Britt-Marie Florvik, medlemssekreterare
Greta Karlsson, medlemssekreterare,
Olle Burström, ledamot
Bengt-Åke Gustafsson, ledamot
Jan-Olof Svensson, ledamot

Till revisorer valdes Inger Norrlin och Stig Wikström samt till revisorssuppleant Gunnar Olsson.

Valberedning omvaldes också, Bengt-Åke Johansson, Ulf Davidsson samt Gerd Berggren.

Mötesordföranden tackade styrelsen och övriga förtroendevalda för ett mycket gott utfört arbete under verksamhetsåret.

Så intog Kenneth Holmström, tidigare musiker i The Drifters, scenen och drog igång gamla goa låtar från framför allt 60-talet varvat med underhållande anekdoter från turnélivet.

Årsmötet avslutades med fika, lotteridragning samt information av ordförande Göran Viklander.