Promenad i Strömsbergsskogen

Strömsbergsskogen utgör en av södra Sveriges största sammanhängande lövnaturskogar. Stora delar av skogen var hagmark fram till mitten av 1900-talet som därefter har vuxit igen med lövträd. I skogen vittnar gamla grova träd med bred krona (före detta solitärträd) om forna tiders öppna odlingslandskap. I Strömsbergsskogen finns nästan samtliga Sveriges lövträd representerade. En sådan blandning av alla olika trädarter är unik och finns bara på ett fåtal platser i Sverige. Dit begav sig 10 medlemmar från SPF Öster den 3 september för en tvåtimmars vandring inkl fikapaus. Fint väder och mycket nöjda deltagare. Ledare för denna vandring i SPF – Östers regi var denna gång Jan-Olof Svensson. Nya vandringar kring Jönköpings fina vandringsleder kommer fortsättningsvis varannan måndag.