Röttle

Uppdaterades: 04 augusti 2018

Den 19 juni gjorde en grupp SPFare från Jönköping Öster ett besök i Röttle strax söder om Gränna.
Vi började med lunch på Röttle krog och sedan fick vi en fantastisk guidning av Agneta Börjesson.
Röttle var ett betydelsefullt industriområde ända fram till elektrifieringen kring sekelskiftet 1900, då man inte längre var beroende av vattenkraften. Här har funnits tillverkning av bland annat vapen, papper, laggkärl, gjuteriprodukter som köksspisar, snus och öl.
I Röttleåns nedre del finns ett antal vattendrivna kvarnar. Kvarnen är en av våra viktigaste uppfinningar och förutom att den användes till att mala säd, så var den en förutsättning för de allra tidigaste industrierna. Vattenkvarnar kräver en kontinuerlig tillgång på strömmande vatten och Röttleån kommer från sjöarna på höjderna öster om Gränna. I Röttle finns flera kvarnar, högst upp ligger Rasmus kvarn som användes i musköttillverkning, dessutom fanns en krutstamp och polerkvarn, en hammarsmedja och en pappersstamp. Papperstillverkningen anses vara den mest betydelsefulla industrin i Röttle. Här fanns också andra industrier t.ex. en sämskmakarstamp för bearbetning av läder till mjukt skinn, ett vantmakeri för tillverkning av kläden av ylle, en sågkvarn. Längst ner mot Vättern låg Israels kvarn, en mjölkvarn. Denna kvarn ägdes av kronan till skillnad från de övriga kvarnarna. I åns utlopp ligger en naturlig hamn, som ger förbindelse med Visingsö och andra platser utmed Vättern. I och med Göta kanal öppnades också möjligheter till sjötransport både österut och västerut.
Förutom att Röttle är ett industriminne av stora mått, så ger det speciella klimatet här i dalgången ett fantastiskt växt-, djur- och fågelliv.

Publicerades: 04 augusti 2018 Uppdaterades: 04 augusti 2018