Höstpromenad på Dumme Mosse

Den 17 september var det dags igen för en av SPF Jönköping Östers promenader. Denna gång var promenaden återigen förlagd till Dumme Mosse.15 medlemmar samlades vid Lindgården för gemensam transport. När vi startade promenaden duggregnade det men efter hand som vi gick blev vädret allt bättre. Vi passerade många olika naturtyper, bl a olika myrområden, våtmarkstyper, mossar, glest trädbevuxna kärr och sumpskogar. Efter några kilometer stannade vi på en av rastplatserna och intog vår medhavda fika. Det smakade då utmärkt med en kopp kaffe med tilltugg. Några av deltagarna hade aldrig varit på Dumme Mosse och de var helt fascinerade av den varierade naturen. Det blev en fin förmiddag i märklig natur och trevligt sällskap.
Nästa promenad äger rum den 1 oktober, samling vid Lindgården kl. 10.00.Då leds promenaden av Bengan.Välkomna!