Månadsmöte oktober

Olle Burström höll i månadsmötet och hälsade ett 70-tal medlemmar och dagens gäst Leif Ockander välkomna.

Leif Ockander, pensionerad överläkare på Ryhov, kåserade om två medicinska profiler från trakten. Först på tur var Doktor Herman Hjorton, som faktiskt var Huskvarnas första läkare. Leif berättade att den spanska sjukan som härjade i spåren efter första världskriget orsakade mångas lidande och död. Det fanns inget botemedel, varför doktorn började tillverka det som skulle komma att kallas "Doktor Hjortons pulver". Troligen hade han lärt sig detta i Uppsala under läkarstudierna. Pulvret, som många i Huskvarna åt dagligen, hjälpte både mot värk och trötthet och såldes i små påsar. När doktor Hjorton dog hyllades han med en stadsliknande begravning som en stor hjälte. I efterhand visade det sig dock att hans pulver innehöll giftiga ämnen som påverkade njurarna och många som hade ätit pulvret fick njursvikt och dog i urinförgiftning.

Därefter berättade Leif om Sven Ingemansson, eller Flahultarn som han kallades i folkmun. Sven hade sin mottagning hemma i köket och behandlade folk med sin specialmedicin "Supen" som många försökt avslöja innehållet i. Sven påstods ha fått flera attraktiva erbjudanden för receptet men innehållet förblev hemligt och Sven tog det med sig i graven. Sven var väl inte den mest kundorienterade "läkaren" i trakterna och kunde på ett ganska bryskt sätt avvisa patienter om det inte riktigt passade honom. Han tillverkade sina salvor och "Supen" med egna ingredienser från sin trädgård bl.a. Som kuriosa så växer idag flera rödlistade och unika växter på den gamla gården. Så vem vet ..... han hade kanske en förlaga till penicillinet i sin sup.

Mötet avslutades med fika och sedvanlig lotteridragning.