Månadsmöte Homo Sapiens

Tisdagen den 14 november höll SPF Öster sitt sedvanliga månadsmöte på Lindgården. Mötet började med att ordföranden Göran Viklander sammanfattade vad som hänt sedan förra månadsmötet och informerade om vad som kommer att ske, bl.a. afterwork på Kroatorpet, Julmarknad i Eksjö (lördag 9 dec.) och månadsmöte med Lucia (12 dec.). Därefter informerade Jan-Olof Svensson om olika problem som kan uppstå i höstmörkret och halkan. Han berättade bl.a. om vikten av att använda reflexer och visade på olika broddar till skona. Vi fick också lära oss lite trafikvett och svara på några kluriga frågor. Det hela avslutades med att deltagarna fick ta med sig reflexer hem. Dagens huvudgäst var Per Dahlin som kåserade kring ämnet Homo Sapiens - Varifrån och Vart hän? Han tog oss med på en spännande resa genom årmiljonerna, från Big Bang till vår tid. Bland annat berättade han om kommande problem som vi kommer att ställas inför i takt med befolkningsökningen. Han pekade på problem med sinande vatten tillgångar och matförsörjningen. Afrikas befolkning kommer snart att gå om Asien och har redan i dag problem med att få maten att räcka till alla. Det var ett intressant och spännande föredrag som ruskade om oss ordentligt.
Dagen avslutades som vanligt med kaffe och lottdragning.