Kolarleden

Den 11 oktober var det dags igen för en promenad för medlemmarna i SPF Seniorerna Jönköping Östers regi. Denna gång var promenaden förlagd till Kolarleden i Bottnaryd. Leden är 3,5 km lång och starten är vid södra delen av sjön Stråken. Här bjuds på en promenadslinga med natur- och kulturupplevelser. Utmed leden finns 14 st informationstavlor, som berättar om vad som har utspelat sig inom området förr i tiden. När man går längs med sjön och sedan i skog och gläntor är det svårt att förstå att det varit full aktivitet här förr. Kolare har tidvis bott i kolarkojor för att framställa kol i kolmilor. En autentisk kolarkoja finns uppbyggd utefter leden. En bit av Kolarleden går man på den gamla banvallen, där tågen mellan Borås och Jönköping gick för ett antal år sedan. Stråken trafikerades förr av fyra ångbåtar, som forslade timmer på sjön. Promenaden uppskattades mycket av deltagarna. Efter avslutad promenad intogs kaffe och medhavd matsäck, vilket smakade underbart efter ca 1 timmes promenad. Även denna gång hade vi tur med vädret, solen visade sig med jämna mellanrum.