Släktforskning - ny cirkel

Studiecirkel i Släktforskning planeras och som en första information gör vi ett studiebesök på släktforskarföreningen/Jönköpingsbygdens Genealogiska förening den 2 oktober kl. 14.00. Plats Lillgatan 20. Ingen kostnad Högst 20 personer

Gör intresseanmälan - inte bindande - till Göran Viklander, goran.viklander@gmail.com, 073-814 07 13,
senast den 24 september.