Hjälp mot äldres ensamhet

Ensamhet bland äldre är en plåga som leder till psykisk ohälsa och mycket annat tråkigt. Äldre ensamma män är särskilt utsatta. Självmord är vanligast bland äldre män. Problemet ökar i takt med att vi lever längre.

Problemet med ensamhet uppmärksammas på många håll och det görs bra saker för att hjälpa. Vi tycker att pensionärsföreningarna är självklara aktörer inom detta område och vi tror att vi i SPF Seniorerna kan göra stor nytta. Men HUR?

Distriktsstyrelsen har därför beslutat att satsa på ett projekt som avser att minska ensamhet bland äldre. Projektet kommer att löpa under flera år.

NU behöver vi INTRESSERADE MEDLEMMAR som vill hjälpa till i projektgruppen. Gruppen kommer att träffas några gånger per termin och dra upp riktlinjer för hur vi kan arbeta inom SPF.

Här kan du läsa mer