Årsmötet 2020

Medlemmarna kallas till årsmöte tisdagen den 11 februari 2020 kl. 14.30 på Lindgården.