Bostadstillägg

Uppdaterades: 15 december 2019

Idag får ca 290 000 seniorer bostadstillägg men Pensionsmyndigheten bedömer att fler har rätt till det. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet och inte ett bidrag.

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör.

Information om bostadstillägg

Information inför 2020 från Pensionsmyndigheten till dig som har bostadstillägg

Är du berättigad till bostadstillägg?

På Pensionsmyndighetens hemsida kan du enkelt göra en preliminärberäkning för att se om du är berättigad bostadstillägg:

https://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt

Här kan du läsa hur man gör en preliminär beräkning av möjlighet att få bostadstillägg

Gör ansökan på

https://www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt

Se också Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se.

Publicerades: 15 december 2019 Uppdaterades: 15 december 2019