Trivselträff 16 maj 2018

Trivselträffen onsdagen 16 maj 2018 gästades av Lisbeth Malmqvist, som har 43 års erfarenhet inom kriminalvården, som vårdare och fängelsedirektör. Efter pensioneringen blev Lisbeth Malmqvist erbjuden ordförandeskapet i Brottsofferjouren (BOJ), som hon innehade i 6 år. Brottsjouren är en helt ideell förening, som består av 25 personer som är vittnesstöd och 10 personer, som är stödperson vid rättegångar. Vittnesstöden och stödpersonerna får bl.a. teoretisk utbildning, gör studiebesök på häktet och frivården. BOJ ger också stöd till stödpersonerna och vittnesstöden. Det var en intressant och spännande genomgång. Lisbeth berättade engagerat om möten från sin tid som anstaltsdirektör och som ordförande i BOJ.