Studiebesök 10 oktober 2018

Onsdagen den 10 oktober var det studiebesök på Jönköping University. Vi togs vänligt emot av Malin, Julia och Hanna. Hanna Vinborg startade med att visa en film, som används för att värva studenter. Där efter fick vi information om hur allt startade, och varför man har ändrat namnet till Jönköping University. Jönköpings University har fyra fackhögskolor, 11 000 studenter, varav 2200 kommer från länder utanför EU och 850 anställda. Vi fick veta att bakgrunden till Hälsohögskolan är sjuksköterskeutbildning, som startade 1897 i Jönköping och Lärarhögskolan har sin bakgrund i Folkskoleseminariet, som startade 1947. 1994 övergick Högskolan från statlig regi till stiftelse. Och sedan 2011 tar man betalt för studenter utanför EU. Vi fick också veta, att Kultur på Campus varannan onsdag är öppet för alla, samt offentliga föreläsningar på varann torsdag kl. 18.30. Detta kan man hitta på ju.se/offentliga. Det finns också möjlighet, att få behandling av studerande tandhygienister. Att Hälsohögskolan vid eventuellt krig, ska kunna användas som sjukhus, var något nytt för oss. Vi blev bjudna på kaffe och kaka, innan vi besökte biblioteket, gamla JMW, och tekniska högskolan.