Månadsmöte/årsmöte 2019

Uppdaterades: 11 februari 2019

Ordförande Bruno Hektor hälsade 6 februari ett välfyllt Seniorernas hus välkomna till 2019-årsmöte. Årsmötet startade med parentation och ljuständning. Allan Olsson valdes till mötesordförande och Birgitta Adolfsson till sekreterare. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2018 visade på stor aktivitet. Val av styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning, representanter till samrådsgruppen gjordes. Till ny ordförande efter Bruno Hektor valdes Bruno Magnusson. Avgående medlemmar från styrelsen och kommittéer avtackades med en blomstercheck, och dagens ordförande och sekreterare med en blombukett. Efter kaffe med gott kaffebröd gav Carina Ljunggren från Anhörigcentrum information om anhörigstödet till personer, som stödjer/hjälper en närstående över 65 år. Här finns mycket hjälp att få relaxrum med erbjudande av rygg-, hand- och fotmassage, SPA-dagar, möjlighet till solrum m.m. Därefter presenterade sig vår nya ordförande, innan det lämnades en del information. Det finns platser kvar till Litteraturcirkel 2, whiskyprovningen 21 febr och endagsresan 27 mars. En ny studiecirkel Läs och res Lappland startar 21 febr. Februari månadslunch är på restaurang Hasse på Sjökanten den 22 febr. trivselträff 20 febr och studiebesök den 27 febr. Årsmötet avslutades med lotteridragning.

Publicerades: 11 februari 2019 Uppdaterades: 11 februari 2019