Verksamhetsberättelse

Verksamhetsåret 2020 SPF Seniorerna Jönköping Centrum.

Verksamhetsåret 2020 var ett år som dominerades av pandemin. Många programpunkter fick strykas på grund av den.

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten vilket skett digitalt, per capsulam och fysiskt. Många medlemmar i föreningen har hållet kontakt med varandra och fått andra att känna det positiva i SPF, genom social gemenskap.

Styrelsen har kontaktat många av de äldsta i föreningen (77 – 102 år) Vi har inte nått alla men de vi fick kontakt med, uppskattade mycket våra samtal.

Som Ordförande vill jag tacka alla medlemmar för era insatser, vilka gjort att vi kunnat hålla viss kontakt med varandra, under detta unika år. Tack för ert arbete med att boka, avboka, uppskjuta gäster som skulle underhållit oss. Det är genom alla kommittéarbetare vår förening är framgångsrik.

Bangolf.

Bangolfen startade hoppfullt våren 2020 och träffades 6 gånger innan pandemin satte stopp.

Cirklar.

Våra studiecirklar, Litteraturcirkel 1 o 2, Diskussionscirkeln, stickcafét, Damernas två matlagningscirklar och herrarnas måndagsmatlagning samt yogan, startade som vanligt under våren 2020, men efter kommittéträffen 16 mars tog allt tvärstopp. Alla försökte komma igång igen i september, men efter 4 till 5 träffar, var det dags för pandemin att sätta stopp för fler träffar.

Grabbarnas kvällar.

Välbesökta träffar där vi under trevliga former intager lyxiga landgångar och sköljer ned det med god, skummande dryck. Vi har haft en gäst vid varje tillfälle. I januari visade Börje Elengård bilder från Sydamerika. Februari hade vi besök av Pelle Nyqvist, bekant journalist. En träff hade vi under hösten, där vår Börje återigen visade sina fantastiska bilder, denna gång från Indien och Nepal. Grabbarna riktar ett tack till konditorn för de lyxiga mackorna.

Jazzgruppen.

Jazzgruppen hade 8 sammankomster under pandemiåret 2020. 5 gånger på våren och 3 gånger på hösten med 11 deltagare per gång i genomsnitt. Totalt var 20 medlemmar någon gång på träffarna. Jan Sundberg som leder vår cirkel, hade ”Smokerings” som tema för vår 100:ade träff (i SPF Centrum), som var 2/11. Då det bjöds på tårta med hundra som dekor. Medlemmarna är mycket belåtna med det utbud som Jan har för oss.

Månadsmöten.

Onsdagen 8 januari fick vi lyssna till vad som fanns i ”Hasse o Tages skafferi” En som vanligt trevlig eftermiddag. Onsdagen 5 februari fick vi besök av knölexperten Torvald Fält som lärde oss allt om potatis. Därefter var det årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar. Onsdagen 4 mars hade vi besök av Karl Granehed som sjöng Elvislåtar.

Trivselträffar.

Året 2020 går till historien som pandemins år. Vi började 2020 med en bejublad julgransplundring där vi under glada skratt dansade runt granen under musikalisk ledning av Jonny Carlsson. Fiskdamm ingick och kvällen avslutades med långdans ut på Klostergatan. Innan vi gick hem fick var och en godispåse.

Programbladskommittén.

Programbladskommittén består av fyra personer, (två män och två kvinnor).Programbladskommittén samlar in uppgifter om kommande aktiviteter från de olika kommittéerna. Därefter sammanställs uppgifterna, som sedan utgör underlag till föreningens programblad.

Programbladskommittén har haft flera arbetsmöten och telefonkontakter innan underlagen till programbladen blivet färdiga och klara för tryckning. Programbladet ges ut två gånger per år.  Vi har tagit hjälp med layouten externt. Tryckning av cirka 600 programblad för varje ”termin” har även den utförts externt.

Vandringsgruppen.

Våren 2020 blev det inte många vandringar, på grund av pandemin. Carina Johansson och Margaretha Jönsson tackade för sig och slutade som ledare. Kvar var Bo Alsen och Asta Mrak.

Vi beslöt att ändra formen av vandringar inför hösten 2020. Ingen samåkning från Västra Torget, inget fast program, utan det bestäms vecka för vecka vart vi skulle gå. Hjälp från medlemmarna att leda vandringarna, P-platser skulle hittas, stadsnära och även goda bussförbindelser var önskvärt. För att nå ut till alla, har vi haft annons i JP varje lördag, samt att de som önskat, har får sms angående veckans vandring

Deltagarna har varit pigga och alerta till att hitta vandringar. Totalt har 10 personer lett 16 vandringar mellan 11/8 – 17/11. Deltagarantalet har legat mellan 13 – 33 personer.

Tyvärr fick vi aldrig möjlighet att hålla en säsongsavslutning, då vi i november inte var mer än 8 personer i en grupp. Vår erfarenhet visar att där finns mycket energi i gruppen, att nya kommit till, andra faller ifrån och att två ledare är för lite. Även vi kan bli sjuka, vara bortresta, ha andra saker för oss en tisdag…Så vi behöver flera som vill dela ledarrollen med oss.

Styrelse och Kommittéer.

Styrelse och kommittéer finns redovisade i våra programblad som utkommer två gånger per år.

Jönköping 2021-08-25 

Tommie Ekman                       Eva Sundell                  Christina Hermann

Bruno Hektor                           Hans Claesson                 Gittan Ekelund

KG Haage

 

 

Styrelsen. (originalunderskrift finns i arkivet)