Julresan blir 3 december

Nu är Julresan bokad som i år går till Nora. En tågvagn/62 personer lördagen 3 dec. 2022 sista anmälningsdagen 15 november därefter återbud endast giltigt skäl. Kostnad ännu ej helt klart men troligtvis 1.295.
Avgiften skall betalas in på bankgiro 5798-1631 snarast, men senast 31 oktober.
Finns ett fåtal platser kvar i vår vagn. Anmälan med SMS till Gudrun 070-644 17 61.