Missa inta att betala

Dags att betala! Resorna betalas till SPF:s bankgiro 5798-1631. Studieresan 27 april betalas senast 20 april 650 kr. Kyrkresan 5 maj betalas senast 22 april 700 kr. Vinprovarresan Helsingör 19 maj 750kr betalas senast 30 april och Ölandsresan 29 juni betalas senast 15 maj