Hur gör vi?

Det är många som undrar, hur ska vi göra. Ska vi anmäla oss till aktiviteter och när. Ja nu under hösten är det så, att du anmäler dig. Och efter t.ex månadsmötet i november anmäler du dig till decembersmånadsmöte. Och det är lika dant med trivselträffar, luncher och pubkvällar.