Avbokade resor

För kännedom: Kultur och Konstresan till Stockholm 19-20 november och julresan till Tivoli i Köpenhamn 10-11 december är avbokade.