Vaccination

Vi förutsätter att alla är vaccinerade på våra möten.