Höstens första studiebesök

Nu kan du hitta referat och bilder från höstens första studiebesök 25 augusti i resp flik.