Höstens första referat och foton

Du hittar nu från höstens första trivselträff både referat under fliken referat, och foton i bildgalleriet.