Inställt

Tyvärr har vi fått inställa mycket av vår verksamhet fram till i första hand 24 november och en del till årets slut. Information kommer från respektive ledare.