Information om hösten

Styrelsen har beslutat att ställa in de flesta av höstens verksamhet tills vidare. Det är därför viktigt att du följer informationen på vår hemsida, Facebooksida och i JP under föreningskontakt. Där ser du vilka aktiviteter som är i gång ex.vis vandringar, bangolf, sommarträffar i stadsparken, (som förlängs så länge vädret tillåter).
Det finns planer på fler mindre aktiviteter fram över, följ vår information.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det är allas egenansvar att deltaga på ett rekommenderat sätt. Vilket gäller för såväl ledare som deltagare.