Kommittéträffen nytt datum

OBS!!! Kommittéträffen är tidigare lagd till onsdagen den 11 september kl.15.00.