Äldreldagen 30 sept.

Missa inte Äldredagen i
Rådhusparken måndagen den 30 september kl.10.00 -13.00.
Ur programmet:
• Träffa terapihunden Baxter
• Tipspromenad
• Friluftsrådet -tipsar om natur och rekreation i kommunen, samt kvarteret Ödlan
• DeLa-butiken.Hela Människan. Vi minskar matsvinnet
•KFUM berättar om äldre-kollo och sin seniorverksamhet
•Prova på friskvårdsqigong
•Hjälpmedelscentralen välkomnar till rollatorservice
•Bäckadalsgymnasiet serverar fika till självkostnadspris
•Lokal-och bostadsförsörjningen i kommunen berättar om hur de tänker och planerar kring boende för äldre
•Aktiva pensionärsföreningar
•Wetterhälsans Äldremottagning
•Demensteamet - har du frågor omkring demens? Kom och prata med demensteamet
•Lokala politiker
•Konsumentrådgivningen
•Polisen
•och många fler