Äldreldagen 30 sept.

Missa inte Äldredagen i Rådhusparken måndagen den 30 september kl.10.00 -13.00. Ur programmet: • Träffa terapihunden Baxter • Tipspromenad • Friluftsrådet -tipsar om natur och rekreation i kommunen, samt kvarteret Ödlan • DeLa-butiken.Hela Människan. Vi minskar matsvinnet •KFUM berättar om äldre-kollo och sin seniorverksamhet •Prova på friskvårdsqigong •Hjälpmedelscentralen välkomnar till rollatorservice •Bäckadalsgymnasiet serverar fika till självkostnadspris •Lokal-och bostadsförsörjningen i kommunen berättar om hur de tänker och planerar kring boende för äldre •Aktiva pensionärsföreningar •Wetterhälsans Äldremottagning •Demensteamet - har du frågor omkring demens? Kom och prata med demensteamet •Lokala politiker •Konsumentrådgivningen •Polisen •och många fler