Mer info

Det har varit problem att komma in på "Mer info" i våra aktiviteter/kalendern se ovan. Det är nu åtgärdat. Vi har inte än startat, att man kan anmäla sig den vägen. Det återkommer vi om.