Referat oktober 2019

Nu är referat från aktiviteter under oktober inlagt i referat under respektive flik