Månadslunch

Månadslunchen 29 mars är på Kock & Bar. Max 75 personer. Anmälan till Per Johansson tel. 073-908 20 42