Månadslunch 2019

Månadslunchen 26 april är på Skybar & restaurang Vy max 80 personer. Anmälan till Per Johansson 073-908 20 42.