4-länsfesten

4-länsfesten är nu fulltecknad. På grund av att vår 4-länsfest blev en succé undersöker vi möjligheten att genomföra samma program även den 15/8. Anmälan omgående!!!!!! Vid ev frågor, kontakta Eréne Svensson tel. 076-048 94 29 eller mail erene.svensson@gmail.com.