Avslutning Sommar på Rosariet

Onsdagen den 7 augusti avslutas våra sommarträffar på Rosariet. Även i år är kaffeserveringen på nedsidan av Rosenlunds Herrgård. Men det finns korgar på kaffet, som gör det möjlighet för oss, att ta med vårt fika upp och sitta i Rosariet. Hoppas att du passar på, att njuta av Rosariets vackra blomster och träffa andra föreningsmedlemmar.