Medlemsavgiften

Förbundet kommer att skicka ut medlemsavgifterna i slutet av månaden. Och inbetalningen ska vara inne senast 28 februari. Nytt bankgiro 505-1743 och med OCR-nummer från respektive avi. Det vill säga ett unikt OCR-nummer per medlem.