Finns bilder och referat

Det finns nu bilder och referat från månadsmötet 5 september och träff med grabbarna 11 september.