Studiebesök och trivselträff

Finns platser kvar till studiebesöket på Högskolan nu på onsdag 10 oktober kl. 14.00 anmälan till Maud Jönsson 073-501 19 90. Och till trivselträffen 17 oktober Musik Quiz med revykungen Gunnar Andersson, anmälan till Lennart Lööw 073-981 69 24.