Månadslunch november

Månadslunchen 30 november är fullbokad men man kan ställa sig på väntelista. Kontaktperson Per Johansson 073-9082042