Anmälan behövs

På månadsmötet 5 december firar vi lucia. Anmälan görs till Magnus Eklund tel. 070-717 54 56.