Månadslunch 23 mars

Per Johansson meddelar att det är "fullbelagt" den 23 mars och vill påminna om att den nya tiden för lunchen är 13.30.