Foto och referat

Foton och referat under vecka 14, 15 och 16 finns nu i bildarkivet och i fliken referat.