Måndagsträff 3 april

Måndagen 3 april kl 14.00. Vi får besök Malin från konsumentrådgivningen och Gert Kvick från räddningstjänsten. Anmälan till Inger Jidefur 073-535 31 12.