Måndagsträff 6 mars

Måndagen 6 mars kl 14.00. Ny måndagsträff med bl.a information från samrådsgruppen och KPR. Anmälan till Inger Jidefur 073-535 31 12