Månadslunch mars

Månadslunchen 31 mars på Twin City är nu fullsatt. Ev. avboknings görs till Per Johansson 073-908 20 42. Viktigt eftersom det finns personer på väntelistan.