Månadslunch

På grund av återbud finns 2 platser till månadslunchen februari. Kontaktperson Per Johansson tel. 073-908 20 42