Anmälan till månadsmöte

Anmälan till månadsmöte 3 maj görs till Kennert Carlsson 070-517 67 05, endast ett fåtal platser kvar.