Träff med grabbarna nov 2019

Vid grabbträffen den 19 oktober var Bengt Ekvall från prostataförbundet inbjuden. En mycket intressant föreläsning. Ett stort tack till alla grabbar som varit med på höstens träffar. Nu tar vi ledigt till den 21 januari. Kennert och Magnus