Träff med grabbarna sept 2018 2

Det syns att grabbarna trivs. Foto: Magnus Eklund