Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet 2018

Valberedningens förslag till verksamhetsåret 2018

Ordförande      Bruno Hector           Nyval 1 år

Ord ledamot     Cjell Fransson         Nyval 1 år

Ord ledamot     Hans Hedman         Kvarstår 1 år

Ord ledamot     K G Haage              Kvarstår 1 år

Ord ledamot     Birgitta Adolfsson    Omval 2 år

Ord ledamot     Maud Jönsson         Omval 2 år

Ord ledamot     Bo Larsson              Nyval 2 år

Suppleant         Eva Sundell             Kvarstår 1 år

Suppleant         Per Johansson        Nyval 1 år

Revisor             Stellan Cardell         Omval 1 år

Revisor             Stig Wallqvist           Nyval 2 år

Rev suppl         Roland Schön           Kvarstår 1 år

SPF samråd     Inger Jidefur             Kvarstår 1 år

SPF samråd     Birgitta Adolfsson      Kvarstår 1 år

Valberedning    Bruno Magnusson    Kvarstår 1 år

Valberedning    Anita Bengtsson       Kvarstår 1 år

Valberedning    Arne Lundberg          Nyval 1 år