Vårens cirklar 2022

P.g.a rådande restriktioner så väntar vi med vårterminens uppstart av dels

Lättgympa

och

Bridge

Vi väntar tills läget ljusnar något och återkommer med besked.

Vad gäller studiecirkeln om Värmland finns ingen möjlighet att påbörja den ännu heller men så fort vi vet så kommer besked. I så fall startar vi denna i mars. Hoppas innerligen det går vägen så jag slipper att avboka boende och övrigt för tredje gången.

Birgitta Friberg