Händer under maj och juni

Tisdagen 17 maj
Vårresa
Gårdarna runt sjön
Samling vid Gunnarsbo kl.08.30
Kontaktperson Bo Darmark

Tisdagen den 24 maj
Missionskyrkan kl.14.00
Gäst. Daniel Qvarnström
NTF informerar om nya trafikregler och om äldre i trafiken

Tisdagen den 7 juni
Holmenstugan kl. 14.00
Våravslutning med silllunch och underhållning