Årsmöte 2020

11 februari hade vi vårt årsmöte. Ett mycket välbesökt sådant och det är mycket positivt.

Göran hälsade välkomna och berättade om dagens upplägg.
Göran hade gjort ett fantastiskt fint bildspel över det gångna verksamhetsåret som rullade under tiden alla "bänkade" sig.
Till mötesordförande valdes Lars Elwing och som sekr Birgitta Friberg. Lars genomförde årsmötet med glans och valberedningen har haft ett tufft jobb då många med förtroendeuppdrag valt att sluta. Avgående var Anita Jansson, Florence Gustavsson, Arne Sandin, Arnold Andersson, Leo Kullman samt Ingvar Blom. Samtliga avtackades med blommor. Nya i styrelsen blev Maria Lindell Westmar och Yvonne Johansson. Nya i valberedningen blev Anita Jansson och Florence Gustavsson, samt till nya revisorer
valdes Lennart Jonius och Bengt Håkansson.
Göran tackar Lars för väl genomförda förhandlingar och informerar lite om vilka cirklar som pågår eller är på gång. Föreningen bjuder sedan alla närvarande på kaffe och smörgåstårta. Kaffegruppen gör att strålande jobb och allt smakar bra.